Project Description

DAK KindercentraDak Kindercentra biedt al meer dan 100 jaar professionele kinderopvang in Den Haag en omstreken. Met 60 vestigingen biedt deze gezonde organisatie kwalitatief hoogwaardige kinderopvang voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar: kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, schooltijdenopvang, buitenschoolse opvang, vakantie opvang en diverse vormen van flexibele opvang. Een gesprek met Alfred Hoek, manager Bedrijfsvoering over de samenwerking met BlackIP voor hun nieuwe webfilter en firewall van Barracuda.

ICT voor de organisatie van groot belang

Hoek: ‘Het opvangen van kinderen is onze belangrijkste taak. Hiervoor werkte ik in de verzekeringswereld en daar was de primaire taak een andere en zo ook het belang van ICT. Bij Dak vallen Facilitaire Zaken, Huisvesting, ICT, de Boekhouding en Debiteurenbeheer onder mijn verantwoordelijkheid; een hecht team van in totaal 10 personen. Onze branche staat door overheidsmaatregelen sterk onder druk, er is veel concurrentie. Dus is het belangrijk om een kwalitatief hoogwaardige dienst aan te bieden. Dat betekent dat het primaire proces efficiënt en effectief ondersteunen essentieel is. Uniformiteit en standaardisatie zijn daarin voor mij kernbegrippen, maar ruimte voor maatwerk moet altijd mogelijk zijn.

Voor onze kantooromgeving werken we met een geheel gevirtualiseerde omgeving met daarin nog een beperkt aantal standaardapplicaties on premise. Andere applicaties nemen we als SaaS-oplossing af, waardoor leveranciers de performance beter kunnen garanderen. Onze kantoormedewerkers (zo’n 50 op het hoofdkantoor, red.) hebben ieder een eigen thin client. Verder heeft Dak op elke locatie zowel thin clients als pc’s. Onze vestigingen zijn verdeeld in units, waaronder diverse locaties vallen. Iedere unit wordt aangestuurd door een unit manager, daarbij ondersteund door een administratief medewerker. Vanwege het ambulante karakter van de functie van de manager werkt deze met een laptop. De administratief medewerkers hebben ieder een eigen thin cliënt, die gelijk is aan die van de medewerkers op het hoofdkantoor.’

Noodzaak tot aanpassen ICT-beleid binnen Dak

Hoek vervolgt: ‘In de kinderopvang ligt de eerste prioriteit uiteraard bij de kinderen. Als onze systemen niet werken, loopt onze dienstverlening gewoon door. Dat is natuurlijk anders dan in de meeste business-to-business omgevingen. Dat merkte ik ook toen ik hier kwam werken in 2011. Binnen Dak was er op ICT-gebied weinig tot niets gestandaardiseerd. We werkten met veel verschillende soorten hardware, waarvan veel geen onderdeel uitmaakte van het netwerk. Sinds mijn komst richtte ik mij op het opnieuw inrichten van de gehele omgeving van Dak. Allereest met het geheel opnieuw inrichten van het serverpark, de werkplekken voor kantoormedewerkers, het vernieuwen van alle internetverbindingen en tot slot de ICT inrichting op alle locaties zelf, zoals pc’s, printers en mobile devices. Feitelijk onze manier van werken met ICT middelen.

Dak werkt met een sternetwerk, waarbij al het in- en uitgaande internetverkeer van zowel het hoofdkantoor als van alle locaties centraal verloopt. Op deze manier zijn policies voor iedereen hetzelfde, zijn alle verbindingen veilig en weet ik precies wat er gebeurt binnen ons netwerk. Hier bevinden zich ook de Barracuda firewall en het webfilter van BlackIP.’

Op het moment dat Hoek bij Dak startte werd al gebruik gemaakt van een ouder type Barracuda firewall. ‘Vorig jaar paste zoekmachine Google haar protocol aan van http naar https. Niet lang na deze aanpassing kwamen we erachter dat hierdoor de webfiltering via de bestaande Barracuda onvoldoende veiligheid bood. Hierdoor liepen we het risico dat de kinderen in onze opvang via pc’s op de locaties toch ongewenste sites konden bezoeken. Onze eigen IT-mensen pasten hier direct een work-around voor toe. Dit zorgde er wel voor dat ik op dat moment onze firewall en het webfilter moest aanpassen, eerder dan ik eigenlijk van plan was.’

Keuze voor leverancier

‘Het heeft mijn voorkeur alles redundant uit te voeren binnen Dak en zodoende continuïteit van de bedrijfsvoering te garanderen. Met de oude Barracuda was dat niet mogelijk. Daarom koos ik vorig jaar zomer voor een andere leverancier, die deze belofte wel deed. Dat werd echter geen succes. Hoewel de oplossing redundant was, ondervonden we te veel problemen doordat het nieuwe systeem de rechten van gebruikers onvoldoende uit elkaar kon houden. We werken bij Dak met diverse gebruikersgroepen met verschillende rechten. Zo is het op de locaties bijvoorbeeld niet toegestaan sociale media, zoals bijvoorbeeld YouTube, te openen. Allemaal uit veiligheidsoogpunt voor de kinderen. Het nieuwe systeem blokkeerde ook toegestane sites, onder meer die voor onze dagelijkse bestellingen. Dat leverde problemen op die niet naar mijn tevredenheid werden opgelost.’

Hernieuwde keuze voor Barracuda

‘Gelukkig had ik nog steeds goede contacten met BlackIP. Zij begrepen direct dat wanneer we terug zouden gaan naar een Barracuda oplossing snel handelen essentieel was. We hebben bij Dak kundige en gecertificeerde ICT mensen. Toch wilde ik in dit geval dat BlackIP alles voor ons zou implementeren. Ik hanteer de stelregel dat alles wat we eenmalig inrichten, we niet zelf doen.’

Samenwerking met BlackIP

‘Onze eigen medewerkers bereidden de inrichting zelf voor. BlackIP complimenteerde ons daarvoor, want dit werkte ook voor hen erg prettig. We haalden de instellingen uit de oude Barracuda en firewall en de nieuw geïmplementeerde oplossing, die tot op dat moment nog steeds in het netwerk aanwezig waren. Ik geloof in een goede voorbereiding en helder implementatieplan. Onze systeembeheerder schreef dan ook alle instellingen tot op detailniveau in een plan uit. BlackIP was hierdoor in staat waren de firewall en het webfilter snel te configureren. Het grootste deel van de werkzaamheden kon BlackIP dan ook in eigen huis uitvoeren. De uiteindelijke installatie bij Dak kostte minder dan een halve dag.’

Snelle levering

‘Ik ben erg tevreden over BlackIP. Toen ik weer contact wilden zij ons meteen helpen.Het is prettig dat we elkaar daar weer goed in gevonden hebben. Het was direct duidelijk dat de levering snel moest, binnen een paar dagen. Dat lukte en de omzetting verliep dan ook voorspoedig en vlekkeloos. Voor ons is het fijn samen te werken met een partij met zo’n hoog niveau kennis en kunde van de oplossing. Het is voor ons prettig dat BlackIP een kleine organisatie is, daardoor schakelen ze snel en is de dienstverlening persoonlijk.’

Hanteerbaar risico

‘Qua continuïteit had ik een kleine uitdaging, door opnieuw te kiezen voor een single point of failure systeem. Maar dat risico is beperkt en SLA met BlackIP voorziet in vervanging binnen 1 werkdag. Daarnaast, een firewall en webfilter gaan eigenlijk niet kapot, omdat er geen draaiende onderdelen in zitten. Alleen wanneer bij ons het totaal aantal af te handelen connecties zou toenemen, is mogelijkerwijs vervanging aan de orde. De huidige oplossing biedt ons zeker nog voldoende ruimte. En zoals eerder genoemd, de kinderen die wij opvangen zijn te allen tijde onze eerste prioriteit. Voor Dak staat hun veiligheid voorop, niet alleen fysiek op de locaties, maar ook wanneer de kinderen zich in een webomgeving bevinden.’

Blik op de toekomst

‘Over de plannen op het gebied van ICT binnen Dak in de (nabije) toekomst vertelt Hoek tot slot: ‘We hebben bij Dak nu een stabiele omgeving, compleet uniform en gestandaardiseerd op professioneel niveau. Ik zie een verschuiving in de aandacht binnen ICT van systeembeheer naar netwerkbeheer onder meer door een toename van SaaS-oplossingen. Het belang van goede internetverbindingen en veiligheid zie ik alleen maar verder toenemen, ook voor Dak. We zijn nu bezig om het draadloze bereik op de locaties verder te vergroten door het plaatsen van access points. Hiermee creëren we de basis voor het verdere gebruik van mobile devices op onze locaties. Voor mij is het van belang dat onze ICT-oplossingen minimaal 3 tot 5 jaar meegaan. Dat betekent dat ik najaar 2016 weer met BlackIP om tafel wil om te bespreken of en zo ja, op welke wijze zij ons kunnen ondersteunen met onze ICT-uitdagingen vanaf 2017.’

Meer informatie www.dakkindercentra.nl